Geestelijke begeleiding

Data:
In overleg met de begeleider.

Plaats/tijd:
In overleg met de begeleider.

Begeleiding:
Leden van het Stanislasteam.

Inhoud:
Voor mensen die verlangen om te groeien in hun christelijk geloof kan het zinvol zijn af en toe met iemand te spreken, die hen daarin kan ondersteunen en bemoedigen.
                       
Kosten:
Geen, maar een vrijwillige bijdrage is welkom op rekening: 
(IBAN) NL19 INGB 0004 9783 00 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R.K. Stichting
Ignatiushuis, Amsterdam o.v.v. vrijwillige bijdrage geestelijke begeleiding.

Aanmelding:
Annemarie den Blanken,
* E-mail: annemariedenblanken@hetnet.nl
* Tel: 010-4562929