Geestelijke Oefeningen

Persoonlijk begeleide bezinning aan de hand van bijbelteksten.

Data:
In het schooljaar 2017 - 2018

Plaats:
In overleg met de begeleider.

Tijd:
In overleg met de begeleider.

Begeleiding:
Leden van het Stanislasteam, mannen en vrouwen die daartoe zijn opgeleid.
Contactpersoon: Mw. Annemarie den Blanken


Kosten:
Geen, maar een vrijwillige bijdrage is welkom op rekening: 
(IBAN) NL19 INGB 0004 9783 00 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R.K. Stichting
Ignatiushuis, Amsterdam o.v.v. vrijwillige bijdrage GODL.

Aanmelding:
Bij Annemarie den Blanken                             
* E-mail: annemariedenblanken@hetnet.nl
* Tel.: 010-456.29.29

Gaarne uw naam, adres en telefoonnummer vermelden!


Inhoud:
"Was het niet hartverwarmend, zoals Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?" (Luk 24,32)

Wellicht heeft u zoiets ook wel eens meegemaakt of verlangt u ernaar. Er zijn er die het ervaren hebben en die het willen doorgeven. Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïeten, is zo iemand die ons kan helpen onze weg (opnieuw) te vinden en te leren onderscheiden waar het op aan komt. Zijn Geestelijke Oefeningen in het Dagelijkse Leven zijn een beproefd middel om te ontdekken hoe God werkt in uw leven en hoe u daar antwoord op kunt geven. Ze bieden de mogelijkheid om met behulp van een persoonlijk begeleider ordening aan te brengen in uw geloofs- en gebedsleven.


De weg die u tijdens die maanden van bezinning gaat, zou u kunnen vergelijken met die van de leerlingen van Emmaus, waaraan het citaat hierboven is ontleend. Negen maanden op weg, (opnieuw) op zoek naar de Bron van uw leven: elke dag tijd vrijmaken om in het licht van de bijbel tot een persoonlijk gelovig antwoord te komen op uw levensvragen:
Waar leef ik voor? Wat is het belangrijkste in mijn leven? Welke verantwoordelijkheid draag ik? Welke plaats krijgen mijn medemensen in mijn leven? En God?

Eens in de week of in de twee weken kunt u uw reflecties delen met de begeleider, die u in deze maanden tot steun zal zijn.


Het is goed om te beseffen dat dit traject begint met een kennismakingsperiode van enkele weken (8-10 weken). In deze periode raakt u vertrouwd met de manier van bidden zoals Ignatius ons dat heeft nagelaten. De begeleider zal u daarin helpen en met u op weg gaan. Na een evaluatiegesprek kan er besloten worden om het gehele traject van de Geestelijke Oefeningen te volgen. Het is ook mogelijk dat u andere suggesties krijgt hoe u uw gebed voor de periode daarna vorm kunt geven. 


Als u denkt dat dit iets voor u is, meld u dan aan. U zult dan uitgenodigd worden voor een intakegesprek, om na te gaan in hoeverre deze werkvorm bij uw verlangen aansluit.