Gebedspelgrimage 40dagentijd (?)

Gebedspelgrimage ?
Het vraagteken houdt in dat nog niet zeker is of dit doorgaat. Als het wel doorgaat ziet u hieronder de bedoeling en de gang van zaken.

Begeleid bidden met de bijbel

Voor mensen die naar geloofsverdieping zoeken is er een online – retraite die elke dag een tekst met toelichting biedt (www.ignatiaansbidden.org).

De deelnemers mediteren dagelijks (± 0,5 uur) over deze Bijbeltekst. Nieuw is dat er daarnaast een mogelijkheid bestaat om bij deze online–retraite een wekelijks, individueel gesprek te hebben met een begeleider over wat dit met je doet.


De persoonlijke begeleider wordt u toegewezen nadat u zich heeft aangemeld met uw woonadres en tel. nummer. Daarnaast geeft u aan op welk dagdeel het gesprek voor u het beste uitkomt. Op die manier kan er zo gericht mogelijk een contact ontstaan tussen u en de begeleider. Het kennismakingsgesprek zal plaats vinden in de week van 27 februari. In de vijf volgende weken vinden dus de persoonlijke gesprekken plaats van ongeveer een half uur. In de week na Pasen (week van 17 april) worden de gesprekken afgerond.


Data:
Start in de week van 19 februari 2018

Afronding in de week van 1 april 2018


Plaats:
Soms het Stanislashuis, Westplantsoen 73, 2613 GK Delft.

Dikwijls op het privéadres van een begeleider.


Begeleiding:
Leden van het Stanislasteam

Voorwaarden tot deelname:

1. Het verlangen om kennis te maken met een vorm van bidden aan de hand van de H.Schrift. Hierbij is voorkennis van de bijbel niet noodzakelijk. Wel is het belangrijk om thuis een bijbel ter beschikking te hebben.

2. Verder kan deze gebedspelgrimage pas slagen als de deelnemer zich zeven keer op een van te voren afgesproken dagdeel vrij kan maken voor een bezoek aan de begeleider en dagelijks een half uur vrij kan maken om te bidden. Wanneer dat onmogelijk is, wordt deelname aan de gebedspelgrimage afgeraden.


Opgave bij:
Bij Annemarie den Blanken                             
* E-mail: annemariedenblanken@hetnet.nl
* Tel.: 010-456.29.29