Meer...‎ > ‎

GCL

Wat is GCL?

GCL betekent Gemeenschappen van Christelijk Leven. De Gemeenschappen van Christelijk Leven (GCL) vormen een wereldbeweging van leken die zich laten inspireren door de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïetenorde. 

In diverse landen zijn GCL-groepen, die soms een landelijk verband vormen, zoals bijvoorbeeld in Vlaanderen (www.gclvlaanderen.be).

 

In Delft, Pijnacker en Den Haag zijn GCL-groepen actief die geleid worden door leden van het Stanislasteam.

 

GCL-groep

Een GCL-groep bestaat uit een tiental mensen of minder die elkaar regelmatig ontmoeten. De deelnemers helpen elkaar te groeien in een persoonlijke relatie met God. Het verhaal van Jezus is de basis in de zoektocht naar wat echt telt. Vanuit Zijn Evangelie proberen de deelnemers - in het spoor van Ignatius van Loyola - te onderscheiden wat perspectiefvol is voor hun leven en wat niet. Innerlijke vrijheid, dienende liefde en solidariteit met mensen in nood staan hierbij centraal. Wat uit die zoektocht komt, kan voor ieder heel verschillend zijn.

Sommige deelnemers zullen verdere verdieping zoeken in het doen van een Ignatiaanse retraite. Omgekeerd kan een Ignatiaanse retraite de aanleiding zijn om continuïteit van de opgedane ervaring te zoeken in een GCL-groep.


GCL-groepsbijeenkomst

Elke GCL-groep kan anders zijn, legt zijn eigen accenten. In de maandelijkse samenkomsten komen de volgende ‘ingrediënten’ op de één of andere manier wel terug. GCL heeft een biddende dimensie. Iedere deelnemer wordt uitgenodigd tot het ontwikkelen van een luisterende houding. De groep kan samen mediteren met een Bijbeltekst of met een artikel uit een tijdschrift of met een hoofdstuk uit een boek over Ignatiaanse spiritualiteit. De groep kan zich richten op een aspect uit het dagelijks leven en dat als uitgangspunt nemen om eigen ervaringen te herlezen en te delen met elkaar. In menige groep vinden ook gezamenlijke maaltijden plaats.


GCL in Den Haag

Over de GCL-groepen in Den Haag (zowel Frans- als Nederlandstalig) vindt u in het menu bij GCL Den Haag meer informatie.